Update README

This commit is contained in:
Gürkan 2023-06-26 22:40:40 +02:00
parent 9033a5d188
commit bf647b7fdd

View File

@ -1,4 +1,4 @@
## Türkçe küfür üretici [![Try it on telegram](https://img.shields.io/badge/try%20it-on%20telegram-0088cc.svg)](http://t.me/kufurlust_bot)
## Türkçe küfür üretici
İmla kurallarına uygun olarak random küfür üretir.
@ -6,4 +6,6 @@ Veriler tamamen sallanmış olduğundan, beğenmezseniz istediğiniz düzenlemey
Örnekler için [buraya](./EXAMPLES.txt) bakabilirsiniz (sanırım küfür içerir uyarısı vermeme gerek yok?).
Telegram'da hemen küfür yemeye başlamak için: [![Try it on telegram](https://img.shields.io/badge/try%20it-on%20telegram-0088cc.svg)](http://t.me/kufurlust_bot)
![drunk cat](https://sync.gurkan.in/reaction/drunk_cat.jpg)