Reorganize

This commit is contained in:
Gürkan 2021-04-28 19:41:52 +02:00
parent 850a56d73b
commit 92711b4e37
4 changed files with 13 additions and 31 deletions

12
EXAMPLES.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,12 @@
senin ananın yemek borusuna salıncak kurarım
dedenin onikiparmak bağırsağına kızgın demiri ters sokarım, tutup çıkaramaz
senin ilkokul öğretmeninin kalın bağırsağında at yarışı düzenlerim
kokan teyzenin kalın bağırsağında 2. derece yanık oluştururum
senin ebenin götünün yanaklarına internet explorer kurarım
senin ölmüş ananın pıttığında vergi beyannamesi formu doldururum
senin halanın kalın bağırsağına haykırırım
senin ananın pıttığında renovasyon yaparım
kolunu götüne sokar, seni etrafta sürahi gibi dolaştırırım
ananın götüne masa kurar dördüncü ararım
senin teyzenin dalağına vapur yanaştırırım
senin ebenin i̇nce bağırsağında boza pişiririm

View File

@ -4,6 +4,6 @@
Veriler tamamen sallanmış olduğundan, beğenmezseniz istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz.
Örnekler için [buraya](./kufur-generator/EXAMPLES.txt) bakabilirsiniz (sanırım küfür içerir uyarısı vermeme gerek yok?).
Örnekler için [buraya](./EXAMPLES.txt) bakabilirsiniz (sanırım küfür içerir uyarısı vermeme gerek yok?).
![drunk cat](https://sync.gurkan.in/reaction/drunk_cat.jpg)

View File

@ -1,30 +0,0 @@
senin ananın pıttığında renovasyon yaparım
senin ebenin böbreğinde gezdiririm
senin ananın götüne masa kurar dördüncü ararım
senin teyzenin dalağına vapur yanaştırırım
senin validenin götünde davul çalarım
senin ilkokul öğretmeninin küçük diline at kişnetirim
senin yaşlı teyzenin soluk borusuna kuyu açarım
senin ananın amında dans kursu açarım
senin konuşmadığın dayının böbreğinde davul çalarım
senin konuşmadığın ilkokul öğretmeninin safra kesesinde depreme sebep olurum
senin ebenin i̇nce bağırsağında boza pişiririm
senin ebenin götüne ağaç dikerim
senin yaşlı ilkokul öğretmeninin küçük dilinde hilti çalıştırırım
senin ebenin midesinde seçim barajını düşürürüm
senin dayının pıttığında renovasyon yaparım
senin şaşı ninenin apandisinde zeytin dalı oynarım
senin yaşlı ananın safra kanalında dans kursu açarım
senin ananın böbreğinde izinsiz gösteri düzenlerim
senin teyzenin midesinde havuç rendelerim
senin baygın babanın soluk borusuna at kişnetirim
senin tanga giyen amcanın pankreasına vapur yanaştırırım
senin ebenin yemek borusuna kardan adam dikerim
senin teyzenin i̇nce bağırsağında tek kale maç yaparım
senin nefes darlığı çeken ebenin bademciğinde at yarışı düzenlerim
senin yaşlı ilkokul öğretmeninin götünde izinsiz gösteri düzenlerim
senin ananın dalağında tanzimat ilan ederim
senin bunak validenin safra kesesinde 2. derece yanık oluştururum
senin dayının küçük dilinde balık tutarım
senin dedenin yemek borusuna şut çekerim
senin yaşlı babanın pıttığına havlu sokarım