Türkçe küfür üreteci
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Gürkan 6cbbd71543 Change welcome text 2 years ago
kufur-generator Change welcome text 2 years ago
EXAMPLES.txt Reorganize 2 years ago
LICENSE.md Reorganize 2 years ago
README.md Reorganize 2 years ago
setup.py Add setup.py 2 years ago

README.md

Türkçe küfür üretici Try it on telegram

İmla kurallarına uygun olarak random küfür üretir.

Veriler tamamen sallanmış olduğundan, beğenmezseniz istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz.

Örnekler için buraya bakabilirsiniz (sanırım küfür içerir uyarısı vermeme gerek yok?).

drunk cat