Türkçe küfür üreteci
Go to file
Gürkan 71af1be8a5 Do not cache inline answers 2023-11-25 21:05:04 +01:00
kufur-generator Do not cache inline answers 2023-11-25 21:05:04 +01:00
EXAMPLES.txt Reorganize 2021-04-28 19:41:52 +02:00
LICENSE.md Reorganize 2021-04-28 19:41:52 +02:00
README.md Update README 2023-06-26 22:40:40 +02:00
setup.py Do not cache inline answers 2023-11-25 21:05:04 +01:00

README.md

Türkçe küfür üretici

İmla kurallarına uygun olarak random küfür üretir.

Veriler tamamen sallanmış olduğundan, beğenmezseniz istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz.

Örnekler için buraya bakabilirsiniz (sanırım küfür içerir uyarısı vermeme gerek yok?).

Telegram'da hemen küfür yemeye başlamak için: Try it on telegram

drunk cat