Add a case where they know everything better

This commit is contained in:
Gürkan 2022-03-22 12:08:56 +01:00
parent 234ca67f9f
commit 6e9bbc134c
3 changed files with 33 additions and 2 deletions

View File

@ -4,6 +4,24 @@ import random
from os import path
def find_what_we_know():
with open('{}/data/we_know'.format(
path.dirname(path.realpath(__file__)))) as f:
lines = f.readlines()
random_int = random.randint(0, len(lines) - 1)
extra_spice = []
if bool(random.choices(population=[0, 1], weights=[4, 1], k=1)[0]):
extra_spice.append('cogiyi')
if bool(random.choices(population=[0, 1], weights=[4, 1], k=1)[0]):
extra_spice.append('bunlardan')
return "Biz {} {}{} biliriz".format(
lines[random_int].rstrip(),
'bunlardan daha ' if 'bunlardan' in extra_spice else '',
'çok iyi' if 'bunlardan' not in extra_spice
and 'cogiyi' in extra_spice else 'iyi'
)
def find_one_random(inputfile):
with open('{}/data/{}'.format(
path.dirname(path.realpath(__file__)), inputfile)) as f:
@ -37,9 +55,12 @@ def format_suffix(chosen_thing):
def sal_comari():
# Pick the special full-sentence ones (lower probability)
if bool(random.choices(population=[0, 1], weights=[2, 1], k=1)[0]):
if bool(random.choices(population=[0, 1], weights=[4, 1], k=1)[0]):
return find_one_random('ozeller')
if bool(random.choices(population=[0, 1], weights=[4, 1], k=1)[0]):
return find_what_we_know()
is_fixation = not bool(random.getrandbits(1))
is_good = not bool(random.getrandbits(1))

View File

@ -2,7 +2,7 @@ vatan haini
vatan düşmanı
daha pkk ile arasına mesafe koyamıyor
fetöcü
dış güçlerin adamı
dış güçlerin uşağı
okyanus ötesinden emir alıyor
iki koyun versen güdemez
bakkalı versen batırır

View File

@ -0,0 +1,10 @@
ekonomiyi yönetmeyi
dövizi düşürmeyi
özgürlük nedir
hakkaniyet nedir
belediyecilik nedir
bunların aslında ne istediğini
devlet nedir
vatan aşkı nedir
racon kesmeyi
milletin dilinden anlamayı