Also cover consonant mutation

This commit is contained in:
Gürkan 2022-05-20 15:03:42 +02:00
parent 6e9bbc134c
commit 53b5d85463
3 changed files with 23 additions and 4 deletions

View File

@ -3,7 +3,6 @@ Kılışlarolu dış güçlerin adamı
Bunlar geldi de hastaneye gidebilir olduk
Bor madenlerini işletmemize izin vermiyolar
Sana ne gardaşım dolardan ekmeği dolarla mı alıyon
Başımızda reis olmasaydı daha mı iyi olacak sankidi
Çalıyo ama çalışıyo
Ne güzel her yer hastane köprü oldu
HDP iki koyun versen güdemez

View File

@ -4,6 +4,9 @@ import random
from os import path
VOWELS = set('aeıiouöü')
def find_what_we_know():
with open('{}/data/we_know'.format(
path.dirname(path.realpath(__file__)))) as f:
@ -31,10 +34,9 @@ def find_one_random(inputfile):
def find_last_vowel(word):
vowels = set('aeıiouöü')
for _, item in enumerate(word[::-1], 1):
if item in vowels:
if item in VOWELS:
return item
raise ValueError('no vowels found, should not happen')
@ -42,14 +44,28 @@ def find_last_vowel(word):
def format_suffix(chosen_thing):
# Covers a nice exception, consonant changes:
# https://www.gravityturkish.com/manisa/conmut.htm
lv = find_last_vowel(chosen_thing)
if lv in 'aı':
if chosen_thing[-1] not in VOWELS:
if chosen_thing[-1] in 'fstkçşhp':
return 'tı'
return 'dı'
if lv in 'uo':
if chosen_thing[-1] not in VOWELS:
if chosen_thing[-1] in 'fstkçşhp':
return 'tu'
return 'du'
if lv in 'üö':
if chosen_thing[-1] not in VOWELS:
if chosen_thing[-1] in 'fstkçşhp':
return ''
return ''
if chosen_thing[-1] not in VOWELS:
if chosen_thing[-1] in 'fstkçşhp':
return 'ti'
return 'di'

View File

@ -5,6 +5,10 @@ devlet zarardan çıkamaz
her gün birileri ölür
millet açlıktan sürünür
devleti komple satarlar
daha mı iyi olacak sanki?
daha mı iyi olacak
mafya düzeni gelir
kürdistan'ı kurarlar
ortalık karışacak
devlet batacak
amerika çoktan bizi işgal edecek
ingiltere ülkeyi bölecek