Sağ zırva jeneratörü
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
Gürkan 6576f3de39 More data 3 months ago
comar-generator More data 3 months ago
EXAMPLES.txt Also cover consonant mutation 1 year ago
LICENSE.md initial 2 years ago
README.md initial 2 years ago
setup.py More data 3 months ago

README.md

Sağ zırva jeneratörü Try it on telegram

İmla kurallarına uygun olarak sağcı zırvası/çomar cümleleri üretir.

Veriler tamamen sallanmış olduğundan, beğenmezseniz istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz.

Örnekler için buraya bakabilirsiniz.

drunk cat