Sağ zırva jeneratörü
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Gürkan Gür 310e480c84 Also cover consonant mutation 9 months ago
comar-generator Also cover consonant mutation 9 months ago
EXAMPLES.txt Also cover consonant mutation 9 months ago
LICENSE.md initial 2 years ago
README.md initial 2 years ago
setup.py initial 2 years ago

README.md

Sağ zırva jeneratörü Try it on telegram

İmla kurallarına uygun olarak sağcı zırvası/çomar cümleleri üretir.

Veriler tamamen sallanmış olduğundan, beğenmezseniz istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz.

Örnekler için buraya bakabilirsiniz.

drunk cat